Miljöpolicy

På Roslags Kemtvätt arbetar vi ständigt för en grönare miljö. Därför följer vi ett miljöprogram med tre prioriterade områden:

Resurssnåla samt återvunna kemikalier och material

De produkter som används är miljöanpassade och märkta med bland annat Svanen och Bra Miljöval. Våra kemikalier hämtas och återvinns kontinuerligt av Cija-Tank som tar hand om avfallet på ett säkert sätt. Roslags Kemtvätt verkar även för att återvinna material och sortera avfall för att på så sätt bidra till en bättre miljö och hållbar utveckling.

Minska miljöpåverkan från energianvändning

Genom att ständigt sträva efter att effektivisera och förbättra vårt miljöprogram kan vi se till att minska den negativa miljöpåverkan från energianvändningen. Detta gör oss till en attraktiv arbetsplats för våra anställda såväl som för våra kunder.

Minska miljöpåverkan när vi hämtar och lämnar tvätt

På Roslags Kemtvätt samordnar och effektiviserar vi våra transporter till och från våra kunder och gör därmed en så liten påverkan på miljön som möjligt.