Tvättråd

  • Tala gärna om vad det är för typ av fläckar på tvätten när du lämnar in den; det underlättar för oss och ger ett bättre resultat.
  • Behandla inte fläckarna själv innan du lämnar in tvätten. Det kan försvåra för oss att få bort fläckarna.
  • Vi följer alltid de tvättråd som står i plaggen. Om vi behöver använda en annan tvättmetod kommer vi först överens med dig om det.
  • Knäpp gärna upp alla knappar på skjortor; det underlättar vårt arbete.
  • Lämna gärna tillbaka galgarna till oss så kan vi återvinna dem och spara på miljön.